Hírek


2015. február 25.

A debreceni nyugati kiskörút II. ütemének építése

A Debrecen Belváros funkcióbővítő városrehabilitációja – II. ütem (ÉAOP-5.1.1/B1-12-k-2012-0001) elnevezésű projekt két ajánlattevője közül a nyertes a Duna Aszfalt Kft lett.


A Debrecen Belváros funkcióbővítő városrehabilitációja – II. ütem (ÉAOP-5.1.1/B1-12-k-2012-0001) elnevezésű projekt – amely magában foglalja a Simonffy utca díszburkolását a Hal köz és a nyugati kiskörút között, a Régi Városháza folyamatban lévő külső felújítását és az Ady park szintén zajló rekonstrukcióját is – keretében Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata a negyedik projektelem, a nyugati kiskörút II. ütemének (az Arany János utca és az Erzsébet utca közötti szakasz) kiviteli tervének készítésére és a kivitelezésre közbeszerzési eljárást folytatott le.

Az eljárás eredményének kihirdetésére 2015. január 6-án került sor. A két ajánlattevő közül a nyertes a Duna Aszfalt Kft. lett.

Amint az időjárási körülmények engedik, a kivitelezés megkezdődik. Befejezésének határideje 2015. augusztus 31.  A kivitelezés költsége összesen bruttó 2 719 994 657 forint, 10 százalék tartalékkerettel együtt, amelyhez az Európai Unió és a magyar állam bruttó 1 054 458 825 forint támogatást biztosít az Észak-Alföldi Operatív Program forrásaiból.

A kivitelezés során új útszakaszok építése, meglévő útszakaszok átépítése, forgalomtechnikai feladatok megvalósítása, közműépítési feladatok kivitelezése valósul meg. Mivel a nyugati kiskörút II. ütemének déli becsatlakozása az állami közút részét képező Erzsébet utcát is érinti, a kivitelezésben építtetőként a Magyar Közút Nonprofit Zrt. is megjelenik.

A projekt tartalma:

A Nyugati kiskörút II. szakasza új útként épül az Arany János utca és az Erzsébet utca között 529,5 méter hosszban talajcserével, földmunkával, burkolatépítéssel, a Nemzetőr utca és a Boldogfalva utca jelenlegi burkolatának teljes elbontásával, a Török Bálint utca érintett szakasza burkolatának teljes elbontásával, különféle szegélyek elbontásával és újak építésével. Új járdák és kapubejárók építése összesen 5915 négyzetméteren.

Meglevő utak átépítése történik a Miklós, a Szalkai, a Török Bálint és a Barna utcákon, összesen 615 méter hosszon.

Forgalomtechnikai munkák: burkolati jelek felfestése, új KRESZ-táblák kihelyezése (136 darab), meglévő KRESZ-táblák bontása (88 darab), korlát építése 128 méter hosszon, jelzőlámpás csomópont kiépítése összehangolt vezérléssel a nyugati kiskörút – Arany János utca csomópontban, a nyugati kiskörút – Miklós utca csomópontnál, a Nyugati kiskörút – Barna utca csomópont érintésével, valamint a Nyugati kiskörút – Erzsébet utca csomópont önkormányzati ágánál. 

Csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítése tisztítóaknákkal, víznyelőkkel és idomokkal, a meglevő aknafedlapok szintbe helyezésével 1698 méteres hosszon. Ivóvízvezeték építése a szükséges idomokkal, elzáró szerelvényekkel 581 méteren. Szennyvízcsatorna építése (a terv szerinti) tisztítóaknákkal, a meglevő aknafedlapok szintbe helyezésével 382 méteren. Csobogók építése energia- és ivóvízellátással, csatornacsatlakozással, 3 (db) vízgépészeti aknával és összesen 24 (db) medencével, valamennyi szükséges idommal és vízgépészeti berendezéssel, szélérzékelővel. Automata öntözőrendszer létesítése 3 egymástól független rendszer kiépítésével az Arany János utca és a Miklós utca,, a Miklós utca és a Török Bálint utca, valamint a Török Bálint utca és Miklós utca közötti szakaszokon.

A növényzet rendezése 162 fa telepítésével, 2720 cserje és 1772 talajtakaró növény kiültetésével, a megmaradó fák gallyazásával, és 4540 négyzetméternyi terület füvesítésével történik meg.

Közvilágítás épül ki a nyugati kiskörúton és a keresztező utcákban összesen 57 közvilágítási oszlop elhelyezésével, lámpakarokkal, lámpatestekkel, fényforrásokkal, a függőleges bekötővezetékekkel együtt.

Két méter magasságú zajvédő fal épül a Boldogfalva utcai óvodánál.

A kiskörút becsatlakozása miatt az állami tulajdonban lévő területeken is szükség van beavatkozásokra, amelyek nem támogatható tevékenységek. A 4. számú főút részét képező Erzsébet utcán a meglevő út átépítésére van szükség 355 méter hosszban, új forgalmi sáv építésével. Emellett forgalomtechnikai szempontból nélkülözhetetlen új KRESZ-táblák kihelyezése (41 db), jelzőlámpás csomópont kiépítése a nyugati kiskörút – Erzsébet utca csomópontból a 4. számú főút forgalmát szabályozó jelzőlámpás csomóponti részen, valamint a Szív utca - Erzsébet utca csomópontban. Módosulni fognak a jelzőlámpák programjai a Miklós utca - Erzsébet utca, a Salétrom utca – Erzsébet utca, a Piac utca – Erzsébet utca, valamint a Petőfi tér – nagyállomási kihajtó csomópontokban.

A beruházás megvalósításához elengedhetetlen olyan, harmadik fél tulajdonában lévő területeken, elsősorban közműveket érintő munkálatok elvégzése, amelyek szintén nem támogathatóak. Ezek közé tartozik a MÁV-rendelő ivóvízellátó vezetékének átépítése 43 méteren, az E.ON tulajdonában maradó és az E.ON tulajdonába kerülő közvilágítási földkábel-hálózat átépítése (bontandó közvilágítási oszlopokkal, lámpatestekkel), illetve az E.ON tulajdonában maradó földkábel-hálózat kiváltása. A DKV tulajdonában lévő troli-felsővezeték 13 oszlopának áthelyezése az Erzsébet utcán. Gázvezeték kiváltása gáz-nyomócső építésével 723 méteren a szükséges idomokkal, elzáró szerelvényekkel, védőcsővel. Hírközlési hálózat fejlesztése. Hat térfigyelő kamera telepítése.