Hírek


2017. augusztus 3.

Meghosszabbított együttműködés a BME-vel

Már közel három éves az az együttműködés, amelyet 2014-ben a BME és a Duna Aszfalt közösen írt alá.


Már közel három éves az az együttműködés, amelyet 2014-ben a BME és a Duna Aszfalt közösen írt alá, melynek lényege, hogy több különböző területen közös oktatási és kutatási tevékenységet folytatunk:

  • Oktatás területén a Duna Aszfalt a tevékenységi körét érintő tárgyakhoz kapcsolódó szakmai konzultációval, diplomatervek kiírásával és témavezetésével, valamint szakmai gyakorlat lehetőségével kívánjuk segíteni.
  • A kutatási tevékenységet közös TDK dolgozatok, kutatások illetve kutatás- fejlesztési pályázatok keretében végezzük.

A Duna Aszfalt és a BME között létrejött megállapodás alapja a rendszeres szakmai konzultáció, mely során az aktuális, folyamatban lévő projektekről, fejlesztési ötletekről és koncepciókról egyeztet a Duna Aszfalt és a BME. A konzultáció szemeszterenként egyeztetett időpontban történik. A Duna Aszfalt szemeszterenként összeállítja és megküldi azokat a diplomatervezési feladatkiírásokat, amelyeknek külső témavezetői feladatait vállalja.

Ezen felül a tavaszi szemeszter kezdetén állítjuk össze, hogy milyen témakörökben hány hallgatót tudunk fogadni kivitelezési szakmai gyakorlaton, melynek pontos menetét a Duna Aszfalt és a BME rendszeres konzultációk során véglegesíti.

Az együttműködés keretében a Duna Aszfalt és a BME kutatási tevékenységet végeznek, melyet közösen publikálhatnak. Az együttműködés három fő részből áll: 

TDK dolgozatok

A Duna Aszfalt és a BME szemeszterenként összeállítják azokat a Tudományos Diákköri dolgozati témákat, melyeket a hallgatók kidolgozhatnak. Az egyeztetett témákban a TDK dolgozatok kidolgozásához mindkét fél biztosít konzulensi segítséget.

Kutatási feladatok

A Duna Aszfalt és a BME a keretmegállapodáson túl, a Duna Aszfalt által megfogalmazott kutatási feladatokra külön megállapodást köthetnek, melynek rögzítenie kell a kutatási feladat célját, az együttműködés során végzett tevékenységeket, feladatait, költségeit, finanszírozását, az eredmények felhasználásának módját és minden tovább lényeges körülményt. A kutatási feladatok eredményeit a Duna Aszfalt és a BME közösen publikálják.

Közös kutatás- fejlesztési pályázatok

A Duna Aszfalt és a BME egyeztetett kutatási területeken közösen indulhatnak kutatás-fejlesztési pályázatokon. Az adott pályázati lehetőségen való közös részvétel feltételeit a Duna Aszfalt és a BME külön megállapodásban rögzítik. A közös pályázat beadásához a megállapodásnak rögzítenie kell a pályázat célját, a Duna Aszfalt és a BME adminisztratív és kutatási feladatait, a közös tevékenységeket rendeznie kell a pályázati feladattal kapcsolatos finanszírozási kérdéseket, és a sikeres pályázat forrásainak, eredményeinek felhasználásának módját és minden további lényeges körülményt.